Om oss

Bolaget Svensk anläggning och Driftteknik startade 2013 för att förverkliga idén om hur ett bra gasinstallationsföretag ska skötas. Vi arbetar med korta beslutsvägar, öppen dialog med våra kunder, tydlig och rimlig prissättning, personligt bemötande samt med trygga och långsiktiga relationer med våra kunder.

Vi har ett gediget kunnande av gas- och kryoinstallationer och tack vare vår spetskompetens inom olika svetstekniker, vår flexibilitet, korta inställelsetider och höga arbetskvalitet har vi snabbt vunnit mark mot marknadens mer traditionella svetsföretag. Inom gas och processindustrin erbjuder vi helhetslösningar avseende drift, service och underhållsplanering.

Under 2014 breddade vi organisationen ytterligare och lade fokus på VVS-verksamheten. Vi erbjuder idag en komplett uppsättning tjänster med bl.a. serviceteam för jour- och serviceverksamhet.

Under hösten 2015 har bolaget reviderat sitt kvalitetsledningssystem att omfatta ISO17020:2012. Bolaget är nu ackrediterade av Swedac att genomföra provtryckning med gas upp till 600bar.

Hos oss kan du lita på att vi håller det som lovats, alltid levererar på utsatt tid och till det överenskomna priset. På Svensk Anläggning & Driftteknik utgår vi från dina behov som kund – inte från vad som passar oss bäst.