Provtryckning

Ditt ackrediterade typ C-organ upp till 1000 bar.

Vi är ackrediterade för provtryckning med gas. Vi har utrustning att utföra provtryckning med både gas och vätska.

Differensprovtryckning
Vi utför differensprovtryckningar som främst utförs på PE-rörsystem där ledningsvolymerna normalt är mycket stora och läcksökning av skarvar inte kan genomföras med enkelhet.

Daggpunktsmätning
Vid driftsättning av gasledningar utförs daggpunktsmätning för att säkerställa ledningens daggpunkt innan gassättning. SADAB innehar utrustning och utför daggpunktsmätning. Vid behov utför vi även torkning av ledningen med nitrogen alternativt fackling.

Delar av vårt tjänsteutbud

• Ackreditering enligt SS-EN ISO/IEC 17020, Typ C
• Provtryckningsverkstad
• Service fordon med provtrycknings utrustning
• Provtryckning med gas
• Provtryckning med vätska
• Differensprovtryckning
• Läcksökning
• Daggpunktsmätning
• Ledningstorkning
• Gasföreståndare