Tjänster » Provtryckning

Vi är ackrediterade för provtryckning med gas upp till 600bar. Företaget innehar utrustning för provtryckning med gas och vätska.

Differensprovtryckning

Vi utför differensprovtryckningar som främst utförs på PE-rörsystem där ledningsvolymerna normalt är mycket stora och läcksökning av skarvar inte kan genomföras med enkelhet.