Tjänster » Gas & Kryo

Vi har ett gediget kunnande av gas- och kryoinstallationer och gjort installationer av gasförsäljningssystem för industri, verkstad och laboratorium. Tack vare vår spetskompetens inom olika svetstekniker, vår flexibilitet, korta inställelsetider och höga arbetskvalitet har vi snabbt vunnit mark mot marknadens mer traditionella svetsföretag.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder när det gäller konstruktion och design, produktutveckling, svetssupport, projektledning, service och underhåll.

Licenssvetsning

För att säkerställa att alltid leverera högkvalitativa tjänster arbetar SADAB efter ett utbildningsprogram där våra duktiga licensierade svetsare ytterligare ökar sina kunskaper inom svetsning av rostfria stål mm. Lång arbetslivserfarenhet, modern utrusning och ett högt tekniskt kunnande gör att vi kan bistå våra kunder inom områdena produktdesign, materialval, funktion och applikation.
SADAB innehar idag bl.a. WPQR för tig-svetsning, orbitalsvetsning samt hårdlödning och utför svetsarbeten på material såsom stål, rostfritt och aluminium.

PE, Stum och Muffsvetsning

Inom gas och VA-nät kan vi erbjuda ny- till och ombyggnationer på PE-rör. Vi genomför svetsning och läggning enligt EGN2014/EN13067, och säkerställer därefter täthet genom differensprovtryckning av de insvetsade delarna.

Projektledning

Vid större projekt agerar vi projektledare. Vi upphandlar och kvalitetssäkrar underleverantörer, tar ansvar för att projektet genomförs på det sätt som avtalats och finns där som bollplank och den kontaktyta Ni behöver.

Ny- om- och tillbyggnationer

Vi utför kontinuerligt modifieringar till- och ombyggnationer på gasanläggningar. Det är allt från nålventiler till utbyggnader med extra kompressorer, gaslager etc.

Drift, Jour och Support

Våra driftsavtal skräddarsys efter era behov och önskemål. Beroende på dina önskemål kan vi helt enkelt utföra rutinservice vid regelbundna intervall och till fasta priser, allt från enklare rondering till reparationer och löpande underhåll. Med ett beredskapsavtal, där vi med kort inställelsetid utför akutåtgärder, kan vi säkerställa att er anläggning hålls i drift 24 timmar om dygnet.